Tillsammans, tar vi ett större miljöansvar!

Vi kan hjälpa ditt företag bli mer ansvarstagande genom att erbjuda miljövänliga produkter.

5 förpackningsprinciper hos RAJA

Reducera

Reducera

Reducera konsumtionen av emballage genom att hålla vikten och volymen på emballaget till det som minst behövs för att erbjuda bra skydd för varorna.

Återanvänd

Återanvänd

När det är möjligt erbjuder RAJA förpackningar som är anpassade för att vara enkla att återanvända.

Ersätt

Ersätt

För att bevara vår planet måste vi ersätta emballage som är icke återvinningsbara, eller har en hög negativ miljöpåverkan, med bra miljövänliga alternativ.

Förnya

Förnya

Genom att använda biobaserade (hållbara råvaror) emballage som är tillverkade av förnybara och naturliga material bidrar vi till en positiv påverkan på miljön.

Återvinn

Återvinn

Genom att gå mot en cirkulär ekonomi som verkar för att minimera avfall, och göra det bästa av våra naturresurser, måste vi utveckla vår återvinning för att ge vårt emballage ett andra liv.

Förord från vår VD

RAJA och miljön

altimage

Förord från vår VD

RAJA och miljön

Arbetet för en bättre miljö pågår för fullt och RAJA Group är fast beslutade att dra sitt strå till stacken.
Under många år har RAJA genomfört miljöinitiativ på alla nivåer i företaget.
Vi utökar ständigt vårt miljövänliga förpackningssortiment för att erbjuda dig alternativa lösningar som passar just din verksamhet. Som förpackningsdistributör strävar vi efter att främja ett hållbart tänk när det kommer till förpackningar. Därför skapade och arbetar RAJA efter 5 förpackningsprinciper : reducera, återanvänd, ersätt, förnya och återvinn. Allt för att optimera din förpackningskonsumtion.
Läs till sist de senaste nyheterna om åtgärdsprogrammet Kvinnor och miljö, startat av RAJA-Danièle Marcovici Foundation i 2015 och som sedan dess och fram till nu har samlat in och fördelat 2,5 miljoner Euro till över 70 välgörenhetsprojekt.

Remi Colas

VD