Återvinn ditt avfall

Planete

Återvinn ditt avfall

Öppna infografik

Öppna infografik

Vad är återvinning

Definitionen av återvinning är "tillvaratagande av material från avfall". Det handlar alltid om någon slags industriell process. Exempelvis används gamla plastflaskor för att skapa nya.

När materialet har uppfyllt det avsedda syftet det gjordes för, kallas det avfall. Innan det kastas ska du tänka på nedan:
• Kan avfallet återanvändas? Tjänar det något syfter i det tillstånd det är i för närvarande
• Kan avfallet återvinnas? Omvandla avfallet till något annat eller använda det för något annat än det avsedda syftet, med eller utan förändringar
• Kan avfallet repareras eller användas på annat vis? Går det att reparera avfallet eller använda det till något annat.

Bortskaffande avfall - Använd rätt papperskorg eller avfallsbehållare, till exempel allmänt avfall, blandad återvinning eller farligt avfall. För en omfattande lista över avfallsartiklar, ta reda på vilken papperskorg du ska använda med länken nedan:

Länk: https://www.ftiab.se/sortering.html

Gör återvinning till ett givet val

Vad är en crikel ekonomi?

Definitionen på en cirkulär ekonomi är att använda resurser så länge som möjligt, inte att använda nya resurser, skapa ett stängt system, någon produktion återvinns eller regenereras tillbaka i systemet.
För att övergå till en cirkulär ekonomi måste återvinning vara av andra slag. Detta börjar med hur materialen hämtas och behandlas längs hela leveranskedjan; tillverkningskedja, distributörer, detaljhandlare, konsumenter och återvinningscenter. Varje etapp har en viktig del, men återvinning spelar en central roll. Det minimerar eller i vissa fall tar bort användningen av naturresurser, vilket minskar miljöpåverkan av våra olika konsumtionsmönster.