Officiella symboler och akronymer

Planete

Ekosymboler och kriterier som
är värda att kunna och känna igen...

Våra gröna produkter uppfyller minst 1 av de fyra uppsatta kriterierna.
Det är många specifika miljökriterier som gäller för dessa symboler och akronymer, nedan förklarar vi dem på ett enkelt sätt.

logo

Miljöansvarig produktion

produkter som är certifierade med en miljömärkning som täcker hela produktionscykeln.

logo

Produkter tillverkade av förnybara resurser

Produkter tillverkas av förnybara resurser (papper, kartong, trä, majsstärkelse och andra växtmaterial).

logo

Minskningar av avfall, råmaterial eller energi

Dessa produkter minskar produktionen av avfall eller sparar råmaterial eller energi (återvunna produkter, försträckt film, etc.).

logo

Återvinning

Produkter som går att återvinna och förnya.

RAJA’s riktlinjer

För att hitta våra miljövänliga produkter leta efter den här symbolen:

Earth's picto

Raja har skapat dessa symboler för att notifiera er om våra miljövänliga produkter.

FÖRNYBARA RESURSER
FÖRNYBARA RESURSER ÅTERVINNINGSBAR
KRÄVER MINDRE MATERIAL
ÅTERVINNINGSBAR
XX% ÅTERVUNNET
XX% ÅTERVUNNET ÅTERVINNINGSBAR

KRITERIER

KRITERIER FÖR HELA PRODUKTENS MILJÖPÅVERKAN

Våra miljövänliga produkter är certifierade med en miljösymbol som täcker hela produktens livscykel.

EU-blomman är en miljömärkning som tilldelas exceptionella produkter och tjänster som möter dess höga miljöstandarder under hela deras livscykel: från råmaterialutvinning till produktion, distribution och avfallshantering. EU-blomman främjar även en cirkulär ekonomi genom att uppmuntra producenterna att generera mindre avfall och koldioxid under tillverkningsprocess. Miljömärkets kriterier uppmuntrar också företag att utveckla produkter som är hållbara, enkla att reparera och återvinna.

Svanen-märkningen är Sveriges motsvarighet till EU-blomman och är även den, precis som EU-blomman, en typ 1 märkning. Detta betyder att den är oberoende, jobbar enligt ett livscykelperspektiv och med en helhetssyn när kriterier tas fram.

KRITERIER

KRITERIER FÖR PRODUKTER SOM ÄR TILLVERKADE AV FÖRNYBARA RESURSER

Biobaserade produkter tillverkas av förnybara naturresurser (papper, kartong, trä, stärkelse från majs och andra växtbaserade material).

RAJA är medlem i FSC® (Forest Stewardship Council®), som är en internationell organisation för certifiering av skogsbruk och främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. För att papper ska kunna FSC-certifieras krävs det att det helt eller delvis, tillverkas av massa från FSC-certifierad skog.

PEFC-certifikationen försäskrar att produkten kommer från en miljövänlig källa och bidrar till en hållbar skogsförvaltning.

KRITERIER

KRITERIER FÖR AVFALL, MATERIAL- OCH ENERGIFÖRBRUKNING

Produkter som reducerar avfall, sparar på material och energi (återvunna produkter, försträckt handsträckfilm, ...).

Dessa symboler indikerar att produkten är tillverkad av återvunnet materia. Procentsatsen anger mängden av återvunnet material som använts i tillverkningen av produkten.

KRITERIER

KRITERIER FÖR ÅTERVINNING OCH AVFALL

Produkter som återfinns i återvinnings och källsorteringscykeln.

Denna symbolen indikerar att produkten är återvinningsbar

Denna symbol används främst på transportförpackningar och ytteremballage. Den visar att produkten är återvinningsbar.

YTTERLIGARE INFORMATION

Denna OK kompost symbol garanterar att 90% av produkten bryts ner inom 6 månader under industriell kompostering

Denna symbolen avser bioplast. Den indikerar att produkterna eller råvarorna i fråga är industriellt komposterbara.