Återvinnings fakta

Planete

Alla kan återvinna

Trots teknik och den digitaliserade åldern finns det fortfarande ett stort användande av gamla medium så som papper, plast, etc... Även om teknikutvecklingen har stoppat några av våra mänskliga vanor, har den förändrat andra och skapat nya beteenden som påverkar våra dagliga liv. Detta betyder att nya produkter tillverkas och ersätter gamla produkter. Vi läser till exempel tidningen i datorn eller lyssnar på en bok.

Oavsett produkt eller material som produceras måste avfallet sorteras och / eller återvinnas.

Öppna infografik

Öppna infografik

Commercial waste and recycling

Trots e-post, används fortfarande papper för att skicka fakturor. Beroende på bransch och affärstyp är papper även nödvändigt för att företaget ska kunna drivas. Även företaget verksamhet påverkas starkt av attityder och krav från konsumenter och kunder.

Miljöpolicyn skiljer sig åt mellan varje företag. Det kan inkludera affärsmål från att minska pappersförbrukningen till att minska elförbrukningen. Alla företag har dock en skyldighet att sortera allt avfall som produceras i lokalerna om avfallet inte kan hanteras av kommunen måste en privat aktör anlitas.
Typenn av avfall som produceras från ett företag kan att skilja sig från hushållsavfall. Kommersiellt avfall kan sorteras i kategorier och i vissa fall efter bransch, till exempel den medicinska industrin som producerar biofarligt eller radioaktivt avfall.

Hushållsavfall och återvinning

I Sverige har alla vår kommuner olika regler för hur avfallshanteringen sker. Till exempel vill vissa kommuner inte att du slänger komposterbar plast i soporna medans andra tycker det är helt okej.
Kontakta därför din kommun för att höra om lokala regler.

Vad är en cirkel ekonomi?
definitionen av en cirkel ekonomi är att använda produkter så länge som möjligt. Genom att inte bryta cirkeln kan man i princip återanvända produkter om och om igen.
Genom att över gå till en cirkulär ekonomi måste återvinning vara av andra slag. Detta börjar med hur materialen hämtas och behandlas längs hela leveranskedjan; tillverkningskedja, distributörer, detaljhandlare, konsumenter och återvinningscenter. Varje etapp har en viktig del, men återvinning spelar en central roll. Det minimerar eller i vissa fall tar bort användningen av naturresurser, vilket minskar miljöpåverkan av våra olika konsumtionsmönster.