♻️10 tips: reducera förpackningsavfall på lagret

6  min lästid 20 augusti 2022

Att minska förpackningsavfallet bör vara en prioritet för alla som arbetar på ett lager, oavsett om det är administrativ personal, chefer eller lagerarbetare. Slöseri med material är inte bara dåligt för miljön och vinstmarginalerna, ett stökigt lager med för mycket avfall skapar också en dålig fysisk arbetsmiljö för dina anställda.

Här följer 10 tips för att få mindre avfall på lagret.

1. Återvinna är bra, återanvända är bättre

Återvinningsbara förpackningar är mycket bättre för miljön än icke-återvinningsbara förpackningar, men de kräver fortfarande bearbetning och högar av återvinningsbarat material kan bli liggande under långa perioder. Att återanvända material för olika ändamål, som att använda överblivna kartonger för att hysa kontorsutrustning, hjälper till att minska avfallet och förhindra onödiga köp av produkter.

Profipack kartongåtervinnare
Bonustips: investera i en ProfiPack kartongåtervinnare så kan du återbruka använda kartonger genom att göra dem till fyllnadsmaterial!

2. Gör rätt från början – val av förpackningsmaterial

Om ni har väldigt mycket förpackningsavfall på lagret kan det vara ett tecken på att materialet ni använder inte är det bästa för ändamålet. Onödigt avfall kan uppstå när en produkt exempelvis har förpackats i felaktigt material eller i en låda med felaktig storlek. Företag som RAJA erbjuder sina kunder expertråd om vilket emballage som är bäst i varje situation, så att onödigt avfall kan undvikas. Nå ut till oss via telefon på 010 – 33 08 200 så hjälper vi dig.

Bonustips: hitta kartonger i rätt storlek med verktyget Boxselector.

3. Utbilda dina anställda

En anledning till att förpackningsavfall skapas i onödan eller inte tas om hand på rätt sätt kan vara att de anställda inte är medvetna om de processer som införts. Det kan bero på att administrativ personal inte kommunicerar korrekt med lageransvariga, eller att personalen inte har fått lämplig utbildning. Om ditt företag har korrekta processer och rutiner på plats så behöver du se till att de kommuniceras tydligt till alla anställda.

Har dina anställda rätt utbildning kommer de ta hand om avfall på rätt sätt.

4.  Förstå fyllnadsmaterial

Hur många gånger har du fått hem ett paket där förpackningen verkar vara 10 gånger större än vad som krävs för varan inuti? Ibland är detta nödvändigt då en mindre låda inte skyddar föremålet ordentligt, men vid andra tillfällen har fel låda eller fel typ av fyllnadsmaterial använts. Vissa typer av fyllnads- och skyddsmaterial är bättre lämpade för vissa typer av varor än andra. Att använda rätt typ av förpackningsfyllnad skyddar produkten bättre och hjälper dig att packa mer optimalt.

5. Se över frekvensen på avfallshämtning

Det är förvånande hur många företag som bara har daglig avfallshämtning när tre eller fyra gånger om dagen vore lämpligare för att skapa en säker arbetsmiljö. Detta beror naturligtvis på organisationens storlek, men det många inte tänker på är att avfall byggs upp under dagen och kan bli en hälsorisk om det inte tas bort regelbundet.

6. Samarbeta med en lokal förening

Se över din närhet, kanske kan någon behöva förpackningsavfallet som skapas i ditt lager? Lokala föreningar är ofta på jakt efter material som överblivna kartonger och kan vara villiga att komma och hämta det från din organisation själva.

7. Tydlig information om era förpackningars egenskaper

Att ge korrekt vägledning till personalen om hur mycket vikt och hur högt tryck som olika förpackningar tål kommer att leda till färre skadade förpackningar och mindre avfall. Kanske är en kartong tillräckligt stark att flera produkter kan läggas i den, eller kanske kan en mindre låda väljas för en viss vara.

8. Använd sträckfilm för att säkra varor på lagret

När du transporterar produkter runt lagret kan du kanske spara förpackningsmaterial och energi genom att säkra dem med sträckfilm istället för att packa dem i stora lådor. Sträckfilm tar mindre plats i sopkärlet, och det finns även miljövänliga varianter.

Bonustips: använder ni sträckfilm, välj försträckt sträckfilm för mindre avfall. För lägre klimatpåverkan, välj sträckfilm av papper.

9. Belöna anställda som är avfallsmedvetna

Att belöna anställda för miljömedvetna insatser och initiativ på lagret är lika viktigt som att belöna butiksanställda för god kundservice. De går den extra milen för företaget, så hitta olika sätt att belöna dem och uppmuntra andra att göra detsamma.

10. Utse en ”waste champion” på lagret

En ”waste champion” kommer att bidra till att göra teamet mer energiskt och entusiastiskt kring att minska förpackningsavfall. Simon Howes, waste champion i RAJA UK kommenterar:

”Vi har just nu 2 waste champions på plats. När någon blivit champion är de väldigt snabba att hoppa på alla som inte följer reglerna, som de med all rätt borde. Sedan implementeringen har det tagit mycket kort tid för personalen att lägga märke till och arbeta med återvinningsprocessen. Min känsla är att det mycket snabbt börjar bli ett normalt arbetstillstånd med fler och fler individer som blir medvetna om vikten av avfallshantering utan att behöva lägga ner mycket ansträngning.”

Lycka till med att se över era processer för förpackningsavfall! ♻️

Behöver du hjälp med att se över era processer eller välja rätt emballage?

RAJA är specialister på packtejp, förpackningar och emballage. Kontakta oss gärna för tips och rådgivning kring hur dina val av emballage påverkar miljön. Numret är 010 – 33 08 200 och vi har öppet vardagar 07:30-17:00.

Håll kontakten med oss

Ämnen