• 010 - 33 08 200 Öppettider 07:30-17:00
 • Stora volymer? Gratis offert
 • Trustpilot
 • Första beställningen? Fri frakt från 1000 kr ex moms
logo raja 010 - 33 08 200 Öppettider 07:30-17:00
0,00 kr Varukorgen är tom
Snabborder Ange art.nr
 • Hem
 • /

Kvinnor-och-miljö

ÅTGÄRDSPROGRAMMET

Kvinnor

och Miljö

stöds av RAJA-Danièle Marcovici Foundation

Stiftelsen stöder 6 utvalda projekt!

fournisseurs

RAJA har, tillsammans med våra leverantörer, valt ut 10 olika miljövänliga partnerprodukter som ska finansiera detta åtgärdsprogram.

fondation

Varje gång du köper en av de miljövänliga partnerprodukterna nedan kommer, fram till 31:a augusti 2021, 10:- att automatiskt doneras till stiftelsen som distribuerar pengarna vidare till de 6 olika projekten

femmes

RAJA-Danièle Marcovici foundation har valt ut 6 olika "kvinnor och miljöprojekt att stödja.

Miljöprojekt att stödja

PROJEKT

Carton Plein

PROJEKT 1 : Carton Plein

Att förse kvinnor med bostäder samt social och professionell integration. Finansieras av återvinningsstationer för kartonger.

I Frankrike är över 143 000 människor hemlösa, vilket inkluderar 3000 människor i Paris. De hemlösa lever i dåliga bostäder under farliga förhållanden, och de flesta är arbetslösa och saknar tillgång till socialtjänst. Carton Plein skapades för att hjälpa till med bostäder, medicinska behov, rådgivning och ekonomiskt stöd.
Med ökningen av fattigdom och avfall i Frankrike syftar Carton Plein till att koppla samman båda dessa problem genom workshops för social och professionell inkludering samt återvinning av kartongavfall. Tyvärr är andelen utsatta kvinnor som bor på gatan mycket större än andelen män, eftersom kvinnor blir utsatta för övergrepp i högre grad än män. Carton Plein är ett pilotprojekt som syftar till att uppmuntra kvinnor att delta i organisationens inkluderingsprogram.

Carton Plein

Sedan 2012 har Carton Plain arbetat med att reducera kartongavfallet i Paris och samtidigt främja social och professionell inkludering av utsatta människor. De har uppnått detta genom kartongåtervinning.

Läs mer om Carton Pleins arbete

Mål

 • Stödja 25 utsatta kvinnor.
 • Genomföra jämställdhetsinitiativ.

GRET

PROJEKT 2 : GRET

Främja ledarskapsroller för kvinnliga etniska minoriteter genom att skapa och administrera program för hållbarhet och ekoturism.

I norra Vietnam, i naturreservatet Pu Luong där det finns 17 hektar skog, lever etniska minoriteter som Thai och Muong under mycket otrygga förhållanden. Deras försörjning är beroende av lågt betalda arbetsmöjligheter inom skogsskydd och djurhållning. På grund av ojämlikhet äger kvinnor sällan marken de brukar, detta trots att de utgör en stor del av populationen och jordbruksarbetskraften. Kvinnor har också väldigt låg tillgång till utbildning och sysselsättning.
För att stödja jämställdhet genomför GRET i samarbete med Reserve Management Council ett projekt för att främja kvinnliga minoriteters plats i hållbar förvaltning av naturresurser och utveckling av ekoturism. Detta kommer att göra det möjligt för kvinnor att få inkomst och uppnå självständighet samtidigt som de bidrar till att skydda skogen och naturresurserna.

GRET

GRET grundades 1976 och är en internationell frivilligorganisation som tillhandahåller hållbarhetsinitiativ och bistånd för att bekämpa fattigdom och ojämlikhet i 30 länder.

Läs mer om GRETs arbete :

Mål

 • Upprätta ett ramverk för arbete inom skogsförvaltning
 • 80 kvinnor organiserade i kooperativ för att tillhandahålla tjänster inom turism samt miljövänliga produkter
 • 1 kampanj för att öka medvetenheten kring jämställdhet och miljövård

Rejoué

PROJEKT 3 : Rejoué

Att genom utbildning och återvinning av leksaker främja kvinnors sociala integration så att de kan återvända till anställning

Rejoué återintegrerar arbetslösa (varav 60% är kvinnor) genom renovering, återvinning och återförsäljning av leksaker i sin verkstad i Vitry-sur-Seine, Paris. År 2020 har välgörenhet äventyrats – de 38 anställda på lärlingsprogrammet har blivit deltidsanställda i flera månader och de tre butikerna har tvingats stänga. Det har varit tufft för de kvinnliga anställda på programmet vars problem har förvärrats. För att hjälpa dessa kvinnor har stödgrupper varje vecka inrättats, med förhoppning att kvinnornas oro inför framtiden ska lindras. Föreningen kommer också att arbeta med att återutveckla det professionella projektet genom att upprätta veckoåterkommande individuella intervjuer samt utveckla en kommunikationsstrategi för att starta upp verksamheten igen.

Rejoué

Sedan år 2012 har Rejoué förberett kvinnor för arbete genom att de har fått lära sig återvinna och sälja leksaker.

Läs mer om Rejoués arbete:

Mål

 • 40 kvinnor som får rådgivning och stöd
 • 1 kommersiell strategi utvecklad för att starta upp verksamheten igen

Objectif France-Inde

PROJEKT 4 : Objectif France-Inde

Att stödja kvinnliga jordbrukare som lever under fattigdomsgränsen och samtidigt främja antagandet av hållbara jordbruksmetoder på landsbygden.

På landsbygden i delstaten Tamil Nadu i södra Indien har klimatförändringar i form av torka och markförstörelse orsakat ekonomisk isolering. Befolkningen har kämpat med dessa problem, särskilt kvinnor då de utstår könsdiskriminering och ofta är dåligt kvalificerade jämfört med män.
Tillsammans med sin lokala partner SEVAI (Society for Education, Village Action and Improvement) som administrerar statligt subventionerade mikrolån, stöttar OFI inrättandet av självhjälpsgrupper (SHG) och gemensamma ansvarsgrupper (JLG - Joint Liability Groups) för de mest utsatta kvinnorna som lever under fattigdomsgränsen. På 20 år har dessa två icke-statliga organisationerna hjälpt till att starta upp hela 10 000 självhjälpsgrupper som tillsammans har hjälpt 150 000 kvinnor att undvika fattigdom genom att ge dem tillgång till mikrolån, som hjälpt deras affärsverksamheter.
Då dessa initiativ visat sig vara framgångsrika, vill OFI och SEVAI ägna ytterligare resurser åt nya möjligheter för kvinnliga jordbrukare, vilket i sin tur kommer hjälpa hälsokrisen och säkerställa tillgång till livsmedel för landsbygdens befolkningar.

Objectif France-Inde

Objectif France-Inde (OFI) grundades år 1998 av frivilliga konsulter för att stödja utbildning, landsbygdsutveckling och kvinnors egenmakt i två delstater i södra Indien.

Läs mer om Objectiv France-Indes arbete :

Mål

 • 3 vattentankar renoverade av 405 kvinnliga jordbrukare
 • 845 kvinnor grupperade i självhjälpsgrupper och stöttade med utbildning inom affärsutveckling

blueEnergy Frankrike

PROJEKT 5 : blueEnergy Frankrike

Utbilda utsatta kvinnor i agroekologiska metoder så att de kan säkra sin egen livsmedelstillgång.

I Bluefields, huvudstad i Nicaraguas södra karibiska kustregion, lever befolkningen under särskilt svåra förhållanden. Staden saknar vattenförsörjningssystem och avloppsreningsverk, vilket orsakar föroreningar av det undre jordlagret, dålig sanitet samt brist på tillgång till rinnande vatten. Föroreningarna förvärras av klimatförändringarna, som försämrar markens kvalitet och orsakar problem med grödor och mat. Detta påverkar befolkningen, särskilt de utsatta kvinnorna. Sedan år 2009 har blueEnergy byggt och installerat vattenfilter, djupa brunnar och latriner för att förbättra regionens vattentillgång och sanitet. På senare tid har föreningen också tagit på sig uppgiften att stärka livsmedelsförsörjningen för dessa befolkningar genom distribution av agroekologiska metoder. Projektet har som mål att utbilda två grupper av kvinnor från organisationen i agroekologiska praxis och mikroprojektledning. Detta gör det möjligt för dem att få rätt verktyg för att kunna implementera agro-ekologiska principer som till exempel användning av vattenfilter och energibesparande spisar.

blueEnergy Frankrike

blueEnergy bildades år 2004 i syfte att stärka tillgången till energi för utsatta grupper på Nicaraguas södra karibiska kust.

Läs mer om blueEnergys arbete:

Mål

 • 20 äldre kvinnor och 20 kvinnor med funktionshinder från föreningen kommer att utbildas inom agroekologi och mikroprojektledning

Acting for Cambodia

PROJEKT 6 : Acting for Cambodia

Förse unga fattiga kvinnor med färdigheter inom servicesektorn så att de kan stärka sin roll i industrin och agroekologiska metoder.

I Kambodja idag lever nästan 40% av landsbygdens befolkning under fattigdomsgränsen. Bland dem finns utsatta kvinnor som är outbildade och har låga inkomster. År 2018 rankades Kambodja på 93:e plats av 149 på FN:s jämställdhetsindex. Kambodjas kvinnor är också offer för människohandel. År 2002 grundade Acting for Cambodia hotellskolan Sala Baï i Siem Reap, i närheten av landets mest dynamiska turistmål Angkor Wat. Skolan är till för unga kambodjaner som lever i extrem fattigdom och ger gratis utbildning för 150 studenter per år – där 70% är kvinnor. Studenterna får 11 månaders utbildning på hotellskolan, vilket inkluderar fyra månaders praktik då de får specialisera sig inom ett av följande fem områden inom gästfrihet: servitör, matlagning, receptionist, rumsservice, personlig vård och skönhet. Inom ramen för detta program kommer också 105 unga kvinnor utbildas inom hållbart jordbruk. Studenterna kommer att kunna utöva agroekologi, eftersom de utbildas av specialiserade jordbrukslärare från föreningen. Projektet planerar också att organisera workshops kring kvinnors rättigheter. Dessa workshops kommer att anordnas en halv dag i veckan och kommer att ledas av partnerorganisationer som följer olika teman inom till exempel sexuell och reproduktiv hälsa, kvinnors och barns rättigheter, ledarskap och självmedvetenhet, och respekt för rättigheterna för lesbiska, homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Acting for Cambodia

Acting for Cambodia är en fransk frivilligorganisation som grundades i januari 1985 till stöd för den humanitära nödsituationen i Kambodjas flyktingläger vid den thailändska gränsen. Sedan 1995 har de fokuserat sina insatser på människor som lever i fattigdom och kampen mot människohandel.

Läs mer om Acting for Cambodias arbete:

Mål

 • Utbilda 105 unga kvinnor inom servicesektorn, hållbart jordbruk och kvinnors rättigheter.