• 010 - 33 08 200 Öppettider 07:30-17:00
 • Stora volymer? Gratis offert
 • Trustpilot
 • Första beställningen? Fri frakt från 1000 kr ex moms
logo raja 010 - 33 08 200 Öppettider 07:30-17:00
0,00 kr Varukorgen är tom
Snabborder Ange art.nr
 • Hem
 • /

Kvinnor-och-miljö

ÅTGÄRDSPROGRAMMET

Kvinnor

och Miljö

stöds av RAJA-Danièle Marcovici Foundation

Stiftelsen stöder 6 utvalda projekt!

fournisseurs

RAJA har, tillsammans med våra leverantörer, valt ut 10 olika miljövänliga partnerprodukter som ska finansiera detta åtgärdsprogram.

fondation

Varje gång du köper en av de miljövänliga partnerprodukterna nedan kommer, fram till 28:e februari 2022, 10:- att automatiskt doneras till stiftelsen som distribuerar pengarna vidare till de 6 olika projekten

femmes

RAJA-Danièle Marcovici foundation har valt ut 6 olika "kvinnor och miljöprojekt att stödja.

Miljöprojekt att stödja

PROJEKT

LAAFI France

Organisation: LAAFI France

Utbilda kvinnor i biodling och bevara den naturliga mångfalden i området genom binas aktivitet.

I Burkina Faso är 80% av den arbetande befolkningen engagerad i jordbruket. I den centralvästra delen av landet skakas samhället av terrorvågor och påverkas av klimatförändringar, där framför allt kvinnor befinner sig i en svår situation med extrem ekonomisk sårbarhet.

Projektet "Burkina Bees Beekeeping Solidarity", som leds av LAAFI -organisationen, syftar till att stödja utsatta kvinnor med olycklig bakgrund genom att utbilda hundratals kvinnor till professionella biodlare. Projektet kommer inte bara att lära kvinnor rätt kompetens, utan också ge dem lämplig utrustning för att utveckla sina egna små gårdar. Varje biodlare producerar cirka 25 kilo honung per år och har en månadsinkomst på 50 €. Projektet ska ge kvinnor ett pålitligt arbete och en stabil inkomst.

LAAFI France

LAAFI -föreningen syftar till att ge alla möjlighet att få tillgång till utbildning och kunskap samtidigt som de stöder den ekonomiska utvecklingen i Burkina Faso.

Hemsida

Mål

 • Utbilda 100 kvinnor till professionella biodlare.
 • Förse kvinnorna med rätt utrustning och jordbruksmark.

Chaussettes Orphelines

Organisation: Chaussettes Orphelines (Orphan Socks)

Stötta ekonomisk integration av utsatta kvinnor genom återvinning av överskottstyger för att tillverka av nya kläder.

I 12 år har föreningen varit ett stödnätverk för utsatta kvinnor och tillhandahållit jourcentraler och workshops. Kvinnorna som föreningen stöder strävar efter att vara självständiga och självförsörjande. Utbildningsprogram och workshops som arrangeras gör det möjligt för kvinnorna att lära sig syfärdigheter, vilket hjälper dem att få ekonomisk frihet och självständighet så att de kan starta ett nytt liv. Projektet gör att arbetslösa kvinnor kan använda sina nya färdigheter för att återvinna tyger och omvandla dem till nya kläder som kan säljas. Kvinnornas nya kunskap, erfarenheter och färdigheter öppnar upp för helt nya karriärmöjligheter.

Chaussettes Orphelines

Orphan Socks startades 2008 och verkar inom hållbar utveckling, avfallsminskning och återvinning. Miljöfrågor är kärnan i organisationens uppdrag, som organiserar åtgärder för att öka medvetenheten om hållbarhet.

Hemsida

Mål

 • 16 elever deltar i en utbildning på 8 månader
 • 8 elever ska fortsätta studierna eller hitta praktikplats eller jobb

SOL

Organisation: SOL

Utbilda och lära upp kvinnor i hållbara jordbrukskunskaper.

År 2030 kommer den franska jordbruksarbetskraften att ha minskat drastiskt. Många bönder går i pension, och en brist på nya bönder gör att vi kommer gå miste om en stor del av böndernas erfarenhet och kunskap. Detta kommer att lämna ett märkbart gap på marknaden och det kommer att skapa ytterligare problem för jordbruksindustrin.

Det saknas möjligheter för de som vill bli bönder och som inte har rätt kunskap eller erfarenhet - en klar nackdel särskilt för kvinnor som också diskrimineras på grund av kön. Trots detta vill allt fler bli bönder, med hopp om hållbara alternativa modeller som skyddar miljön.

SOL -organisationen erbjuder stöd till kvinnor som inte har jordbruksbakgrund, men som vill leda egna jordbruksprojekt. Dessa kvinnor får en omfattande utbildning och kommer att förvärva kunskap inom jordbruk, ekonomisk förvaltning och miljö så att de kan driva sin egen gård.

SOL

I 40 år har SOL arbetat med att förbättra böndernas levnadsvillkor. Böndernas grundläggande behov täcks samtidigt som deras roller i samhället förbättras. SOLs mål är samtidigt att främja ett hållbart samhälle som använder agroekologiska metoder, samtidigt som naturresurser och biologisk mångfald skyddas.

Hemsida

Mål

 • Utbilda 10 kvinnor inom agroekologiska metoder och jordbruk
 • Skapa ett nätverk av praktikanter som kan skapa ett samarbete med professionella inom jordbruket.

Association Humanitaire pour l’Afrique

Organisation: Humanitarian Association for Africa

Stötta kvinnliga bönders arbete med produktion av konserver och juice av överskottstomater.

I Benin, som ligger 50 km från Cotonou, är tomater en av de viktigaste grödorna som odlas. Under höstsäsongen mellan juli och september producerar landet alldeles för mycket och eftersom det inte finns någon hållbar lösning och ingen infrastruktur återförs överskottsgrödan och förvandlas till avfall. Efter höstsäsongen följer en period med knapphet på produkter och tomaterna blir då knappa och dyra.

The Humanitarian Association for Africa och deras franska partner, The Cercle de Recherches pour L'Identification et La Promotion des Alternatives du Développement Durable (CRIPADD), vill hjälpa 80 kvinnor att börja bearbeta och konservera tomater så att höstens vinster kan öka.

Flera åtgärder kommer att lösa problemet med överskottsgrödor: utbildning i konservering av tomater, inrättande av en arbetsgrupp för konservering av tomater, upprättande av ett distributionssystem, förstärkning av kvinnors kompetens och stöd för kollektiv strukturering. Detta projekt kommer att minska avfall, vara en matkälla och aktivt möjliggöra sysselsättning genom utveckling av jordbruk och jordbruksprocesser.

Association Humanitaire pour l’Afrique

Humanitarian Association for Africa avser att genomföra projekt till stöd för Afrikas utveckling inom hälsa, utbildning och ekonomi. Organisationen syftar också till att bilda partnerskap mellan skolor i Frankrike och Afrika genom att främja utbyte av kulturer, erfarenheter och kompetens mellan Europa och Afrika.

Hemsida

Mål

 • Utbilda 80 kvinnor och ge dem färdigheter relaterat till mat och konservering
 • Upprätta 1 arbetsgrupp

D'Antilles et D'Ailleurs

Organisation: D’Antilles et D’Ailleurs

Att integrera kvinnor från tuffa förhållanden och ge dem möjlighet att producera hygienprodukter och återanvändbara blöjor.

På Martinique har hälsokrisen kopplad till Covid 19 drabbat kvinnor i mycket utsatta situationer ännu hårdare, särskilt kvinnor i prostitution. Kostnaden för babyblöjor och produkter för personlig hygien väger tungt för dessa utsatta familjer. Ofta blir de tvungna att klara sig utan dessa produkter eftersom de måste prioritera mat.

Projektet "Patchwork", som leds av föreningen D'Antilles et D'Ailleurs, vill lösa dessa problem genom att erbjuda 25 kvinnor professionellt stöd för att få dem ur prostitution på lång sikt genom att lära dem att sy. Kvinnorna kommer att utbildas i tillverkning av tvättbara blöjor och hygieniskt skydd. Samtidigt kommer de att få stöd för att främja de färdigheter de har förvärvat i utbildningen, vilket kommer göra det enklare för dem att hitta en heltidsanställning.

D'Antilles et D'Ailleurs

Föreningen D'Antilles & D'Ailleurs främjar samarbete, utveckling och ungdomsinitiativ. Föreningen främjar socioprofessionell integration, utbildning och pedagogisk mobilitet för kvinnor och unga. Jämställdhetsmöjligheter syftar till att kämpa för könsmångfald, inkludering och kampen mot diskriminering.

Hemsida

Mål

 • Ge 25 kvinner kunskap, kompetens och erfarenhet i att sy.
 • Zero waste-mål och ökad miljömedvetenhet.

Envol Vert

Organisation: Envol Vert

Att återställa jordbrukssektorn för honung och vete genom användning av agroekologiska metoder.

Den sociala och ekonomiska situationen i Socota i norra Colombia har påverkats negativt av utvecklingen kring kolgruvor. Situationen har fått en stor del av den yrkesaktiva befolkningen att byta sysselsättning från jordbrukssektorn till kolbrytning. Lokala bönder har blivit gruvarbetare, vilket har destabiliserat områdets ömtåliga ekosystem samtidigt som det har lett till en minskning av veteproduktion, vilket i sin del har lett till att landet nu importerar från USA. Den negativa miljöpåverkan som orsakats av koldrift och importer har ökat föroreningarna och läget är idag ohållbart.

Organisationen Envol Vert vill tillsammans med det lokala jordbrukskooperativet Agrosolidaria omstrukturera jordbrukssektorn. Vete och honung är de viktigaste lokala produkterna som odlas, men jordbruksteknikerna som används för skörd är dåligt utvecklade. Föreningarna vill också bevara miljön och skapa lika möjligheter för kvinnor som diskrimineras. 50 bönder kommer att utbildas i agroekologiska metoder. De kommer till exempel få stöd i att plantera träd för att återställa vattendrag, etablera åkermark och förbättra sin komposteringsteknik. Omstrukturering av jordbrukssektorn i området gör det möjligt för kvinnor och deras familjer att utveckla sin ekonomiska situation och vara mindre beroende av inkomst från gruvdrift, och framför allt kommer det att stödja det lokala jordbruket med respekt för miljön.

Envol Vert

Sedan 2011 har Envol Vert varit en organisation som har kämpat för att bevara skogar och biologisk mångfald i Colombia, Peru och Frankrike. De skapar ett starkt samarbete med lokalsamhället där de bidrar till att främja bevarandeinsatser, deltar i landsbygdsutveckling och utvecklar alternativ till avskogning.

Hemsida

Mål

 • Utbilda 50 bönder i agroekologiska metoder
 • Bevara den naturliga produktionen av vete och honung.