010 - 33 08 200
Öppettider 08:00-17:00
Stora volymer?
Gratis offert
4,5/5
Trustpilot
0
Återuppta ditt köp där du slutade

Smittskydd

Används t ex av butiker.

Minska smittspridning med hygienprodukter från RAJA. I denna kategori hittar du engångshandskar, munskydd och butiksskydd. Relaterat till detta har vi även en avdelning med desinfektionsmedel och handsprit. Vi har allt som behövs inom hygien och rengöring.

Skyddsutrustning för engångsbruk

Användande av skyddsutrustning som engångshandskar och munskydd försvårar smittspridning. Arbetar ni inom sjukvård eller livsmedelshantering finns säkerligen krav på användning av engångshandskar. RAJAs engångshandskar och munskydd levereras i smidiga dispenserförpackningar. Var noga med att enbart använda produkten en gång, och slänga den efter användning.

Engångshandskar i olika material

RAJA lagerför engångshandskar i fyra storlekar, S–XL. Välj rätt passform för bästa upplevelse. Förpackningarna har symboler som förklarar vilka områden hanskarna är godkända för, till exempel indikerar symbolen "glas och gaffel" att handsken kan användas i livsmedelshantering.

Engångshandskarna finns i fyra olika varianter. Engångshandskar Thermo Elastic Polymer, (TEP) är en ekonomisk handske som är slitstark och godkänd för medicinskt bruk. Den vanligaste handsken är engångshandskar i vinyl, vilka är något tjockare än handskar tillverkade i TEP. Vinyl är ett latexfritt plastmaterial som används i vården. Nitrilhandskar är starkare än vinylhandskar och är effektiva i kontakt med olja och feta livsmedel samt kemikalier. Latexhandskar är tillverkade av naturgummi vilket gör dem mycket smidiga och elastiska. Latex skyddar bra mot vattenlösliga ämnen men fungerar sämre med oljebaserade lösningsmedel. Lägg märke till att latexhandskar i vissa fall kan vara allergiframkallande.

Munskydd förhindrar smittspridning

Munskydd är en åtgärd som syftar till att förhindra smittspridning mellan människor i nära kontakt med varandra. För att munskyddet ska vara effektivt måste det bäras så att det täcker både mun och näsa. Dessutom måste det smita åt runt näsrygg, kinder och haka för att ge ett bra skydd. Genom att bära ett munskydd minskar risken att man sprider så kallad droppsmitta via snor och slem. Ett kirurgiskt munskydd som sitter på ett korrekt sätt förhindrar att viruset sprids när vi nyser eller hostar eftersom munskyddet fångar upp mikroorganismerna. På samma sätt skyddar munskyddet bäraren när andra hostar och nyser. Det är viktigt att poängtera att munskydd inte skyddar mot luftburen smitta.

I RAJAs sortiment finns ett munskydd med tre skyddande lager och med en mycket hög bakterierfiltreringseffekt. Munskyddet som ingår i RAJAs utbud är icke-sterilt och vätskeavvisande av typen IIR. Munskyddet är självfallet CE-certifierat och godkänt enligt EN14683:2019 standard. CE-märkta munskydd garanterar att både tillverkaren och importören uppfyller EUs krav på säkerhet, hälsa och miljö. Användande av CE-märkta munskydd är något som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Eftersom virus även smittar via slemhinnor i ögon, näsa och mun är det bra att undvika att ta med fingrarna i ansiktet. Man ska även försöka att inte röra vid munskyddet medan det sitter på plats. Har munskyddet vidrörts bör händerna omedelbart tvättas. Det är viktigt att komma ihåg att de munskydd som erbjuds av RAJA är av engångskaraktär. För att vara effektiva ska de slängas direkt efter användning. Likaså bör munskydd som är trasiga, smutsiga eller våta kastas omedelbart.

Butiksskydd av plexiglas

En åtgärd som har blivit alltmer frekvent i tider av hög smittspridning är host- och butiksskydd. RAJAs hostskydd är transparent och tillverkat i plexiglas. Ett hostskydd är en vettig smittskyddsåtgärd i butikens kassa eller i företagets reception. Med ett hostskydd skapas en naturlig barriär mellan personal och kund. Viruspartiklar som överförs vid hosta och nysningar stoppas och smittspridning förhindras.

Det hostskydd som RAJA lagerför är mycket flexibelt då det inte behöver monteras fast utan kan placeras direkt på kassadisken eller skrivbordet.

6 resultat
Sortera efter: Relevant