Nya EU regelverk för emballage: Är du redo för framtiden?

9  min lästid 25 juli 2023

Har du hört att ett nytt europeiskt regelverk har kommit som förslag för emballage- och emballageavfall? Emballageförordningen med nya regler och rekommendationer kom i slutet av 2022 och innehåller rekommendationer hur företag ska förpacka produkter. I det nya regelverket kommer det för första gången att komma regler om e-handelsemballage. Om förslaget blir genomröstat kommer det självklart gälla även i Sverige, därför kan det vara bra att sätta sig in i området redan nu.

 1. Vad kommer komma i den nya Europeiska emballageförordningen?

EUs nya lagar för emballage, med namnet Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), har som mål att säkra att emballage är mer återvinnings- och återanvändbart innan 2030.
Regelverket fokuserar på en cirkulär framtid; emballaget idag ska också ses som emballaget imorgon. Det innehåller också åtgärder för att reducera emballageavfall och göra emballagematerial mindre komplexa, t.ex. hålla plast och papper bättre avskilt. I början kommer detta vara en rekommendation, senare kommer det troligtvis göras om till en lag. En sådan förordning är ett lika och bindande krav för alla EU-medlemsstater för att få harmoniserade regler för hela den europeiska marknaden. När PPWR träder i kraft, kommer den att påverka alla e-handlare i  Europa. I Sverige följer som tur är redan många e-handlare många av de kraven som kommer.

RAJA har ett stort urval av produkter som vill säkra att din verksamhet eller e-handel följer rekommendationerna – se vårt urval av miljövänliga emballage här.

E-handel

 1. Hur blev det europeiska emballage regelverket till?

De europeiska emballagereglerna är ett resultat av många år med genomtänkt arbete för att göra den europeiska marknaden mer hållbar.
Här är de viktigaste milstolparna på vägen:

 • 2015: Genom Parisavtalet upprättas internationella avtal för att säkerställa vår planets överlevnad. Målet är att kollektivt släppa ut mindre CO2. Detta avtal har haft en enorm inverkan på vårt dagliga liv, tänk bara på den ökande elbilskörningen eller förbudet mot engångsplast.
 • 2019: Efter Parisavtalet lanserade EU Green Deal, en lista med initiativ för att ge medlemsländerna en modernare och renare ekonomi. Green Deal signalerade en helt ny inriktning där klimat-, innovations- och företagspolitik ses som en helhet. Målet är att göra Europa till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi med noll nettoutsläpp innan 2050. Green Deal genomförs av både lokala och regionala myndigheter.
 • 2022: Förpackningsvärlden och dess avfall tas också upp. Inom ramen för den gröna given lanserade EU ett förslag till ny lagstiftning i november 2022: förordningen om förpackningar och förpackningsavfall. Det står klart att förpackningar är viktiga och nödvändiga i vår ekonomi, men hur vi hanterar dem måste anpassas till framtidens behov.

Vill du läsa hela EUs nya PPWR-regelverk, hittar du det här.

Vi på RAJA har under hela denna perioden arbetat med att utveckla vårt sortiment så att vi kan fortsätta vara en pålitlig partner för alla typer av verksamheter i framtiden.

Återvinning

 1. RAJA: redo för den europeiska emballageförordningen.

Förpackningar som inte uppfyller kraven i den europeiska förpackningslagen kommer inte att få marknadsföras i framtiden. Så för e-handlare kommer detta att vara viktigt att ta hänsyn till.

Här är några råd om hur du förbereder dig och ditt företag för de nya bestämmelserna:

 1. Välj förpackningar med cirkulär design


Krav i PPWR
:
De europeiska förpackningsförordningarna fokuserar mycket på förpackningarnas form och sammansättning. Cirkularitet spelar en stor roll i detta. Poängen är att du enkelt ska kunna omarbeta dagens förpackning till morgondagens förpackning. Förpackningar som är lätta att sortera och återvinna är att föredra. Företrädesvis av monomaterial – förpackningar av ett enda material. Till exempel kan en förpackning som enbart består av papper och kartong sorteras och bearbetas till en ny pappersprodukt.

RAJAs lösningar:
RAJA erbjuder för närvarande en rad produkter som är helt tillverkade av papper eller kartong. För nästan alla traditionella plastprodukter kan vi erbjuda ett pappersalternativ, t.ex;

 

 1. Välj återvunnet material


Krav i PPWR:

Från och med den 1 januari 2030 måste alla förpackningar uppfylla nya återvinningskrav. Exakt vilka dessa krav blir beror på vilken typ av förpackning det handlar om. För plast kommer det till exempel att innebära att varje förpackningsprodukt måste innehålla en minsta mängd återvunnet material, specifikt plast som kommer från återvunnet hushållsavfall.

Plast

RAJAs lösningar: RAJA introducerar redan i allt större utsträckning återvunnet material i våra plastprodukter, från påsar och bubbelplast till luftkuddar. Vårt mål är att öka efterfrågan på återvunnen plast, vilket också ökar incitamenten att sortera plast.

Nedan följer några exempel på populära plastförpackningar med en hög andel återvunnet material:

           

Papper

Lika viktiga i sammanhanget är våra produkter tillverkade av returpapper och returkartong. De flesta lådor i RAJAs sortiment är tillverkade av 70% återvunnet papper. När vi väljer nya produkter att ta in i vårt sortiment är återvinningsgraden alltid en viktig faktor för oss. På så sätt ligger vi i framkant när det gäller framtida regelverk.

Pappers- och kartongförpackningar är enkla att sortera och återvinna efter användning. Men visste du att kartong kan återvinnas upp till 10 gånger? När kartongerna är utslitna kan de enkelt bearbetas till exempelvis toalettpapper eller tidningspapper. Eller så kan du själv enkelt omvandla de uttjänta kartongerna till fyllnadsmaterial med vår kartongåtervinnare
         

 1. Undvik onödig vikt och volym


Krav enligt PPWR:
De europeiska förpackningsförordningarna kräver att en förpacknings vikt och volym ska hållas till ett minimum – utan att äventyra säkerhet och funktionalitet. Med andra ord får förpackningar inte marknadsföras med onödiga mellanrum, såsom dubbla väggar eller dubbla bottnar, för att simulera en större produktvolym. Efter införandet av lagförslaget kommer maximalt 40% tomt utrymme att tillåtas i e-handelsförpackningar.

RAJAs lösningar:
Vi erbjuder så många som 600 olika storlekar på lådor så oavsett produkttyp kan du hitta en låda som passar perfekt. Resultatet blir mindre tomrum i lådan och mindre behov av utfyllnad och skydd. Vi uppmuntrar dig också att använda e-handelspåsar istället för kartonger för de produkter som de är lämpliga för. E-handelspåsar och vadderade kuvert kan också ge bra skydd och är mer kompakta, vilket sparar dig både förpackningsmaterial och transportkostnader (ju mer kompakt du packar, desto mindre transportvolym tar du upp).

Välj den förpackning som passar din produkt perfekt via vår:

Box selector

Bag selector

Eller välj en kartong med variabel höjd.
                Produkter med FSC-märkning

 1. Mål för återanvändning och refill av e-handelsförpackningar


Krav i PPWR:

Förutom återvinning spelar återanvändning och påfyllning en viktig roll för att göra förpackningar framtidssäkrade. Lagförslaget kommer att innehålla tydliga riktlinjer för utformningen av återanvändbara förpackningar och hur ofta de ska kunna återanvändas. Enligt den europeiska förpackningslagen ska 10 % av förpackningarna för e-handel (icke-livsmedel) vara återanvändbara från 2030. År 2040 är målet att öka denna andel till 50 procent av alla förpackningar. Det innebär att vi som bransch behöver hitta ett nytt sätt att hantera förpackningar.

RAJAs lösningar:
För att säkerställa återanvändning av förpackningar behöver vi kunna anpassa returlogistiken i tillräckligt stor skala. Mycket arbete inom förpacknings- och logistikbranschen pågår för att kunna uppfylla detta i framtiden.

RAJA arbetar aktivt med nya lösningar för att få ut förpackningar på marknaden som är tillräckligt starka, lättböjliga och kompakta för att returneras. Helst ska den här typen av förpackningar också vara förnybara och återvinningsbara, och vi har ett särskilt fokus på innovationer som använder kartong. På så sätt kan vi se till att det behövs mycket mindre rena råvaror i hela produktions- och användningskedjan och att mängden restavfall minskar avsevärt. Då kan vi närma oss en cirkulär ekonomi och, tillsammans med våra kunder, minska trycket på den totala råvaruförbrukningen.

Fördelarna med papp som återanvändbart förpackningsmaterial

Praktiska tester visar att wellpapp har större potential än plast att utvecklas till en återanvändbar förpackningslösning. Skälen till detta är följande:

 • Kartong är ett starkt material, men ändå lätt att böja.
 • Produktionskostnaden för att designa en ny pappförpackning är relativt låg. Dessutom är det bara en kort ledtid från prototyp till färdig produkt.
 • Kartong är ofta ett återvinningsmaterial i sig och kan enkelt återvinnas i efterhand. Kartong kan också naturligtvis brytas ned snabbt.
 • Både produktion och kunskap kan fortfarande centraliseras lokalt.
 • Kartong är miljövänligt, förnybart och har den bästa återvinningsprocessen i nästan alla EU:s medlemsländer.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan göra bra miljöval när det gäller förpackningar?

Kontakta gärna RAJAs kundcenter på 010 – 33 08 200 eller info@rajapack.se.

Ämnen