• 010 - 33 08 200 Öppettider 07:30-17:00
  • Stora volymer? Gratis offert
  • Trustpilot
  • Första beställningen? Fri frakt från 1000 kr ex moms
logo raja 010 - 33 08 200 Öppettider 07:30-17:00
0,00 kr Varukorgen är tom
Snabborder Ange art.nr
Kampanj Kvinnor & Miljö

Kvinnor-och-miljö

5 projekt stöds av stiftelsen

En kampanj i linje med vårt engagemang och våra värderingar

RAJA-Danièle Marcovici Fondation Grundat 2006 i regi av Fondation de France, stöttar stiftelsens omfattande projekt för kvinnor som är utsatta för våld, orättvisor och fattigdom över hela världen.

Tillbaka till toppen

Utbildning av kvinnliga jordbrukare i syfte att bättre skydda miljön och plantera hållbar skog

På savannområdet i Togo är odlingsmarken rejält utarmad på grund av effekterna av klimatförändringarna, användning av olagliga bekämpningsmedel och praxis att rensa mark genom att bränna skog.* Jordmånen blir då mindre fruktbar, och odling av grönsaker och spannmål minskar. Detta leder till nedgång i intäkterna till kvinnliga bönder och leder dessutom till avskogning. Projektet har som mål att utbilda kvinnliga bönder i hållbara jordbruksmetoder för att bättre bevara jord och vatten, liksom att de kan producera mer och bättre grödor.

Fruktbarheten av odlad mark blir därefter återupprättad och utdelningen av produktionen ökar. För att bekämpa avskogning, har flera hektar av skog blivit planterad och blir efterhållen av kvinnor på ett mer hållbart sätt.

*Detta bidrar till ödeläggelse av fruktbar jord.

image d'illustration

Sedan 1977 har Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (Agronomer och veterinärer utan gränser) stöttat bönder och deras familjer med att bekämpa svält och fattigdom. ...Gå till webbplatsen

Läge

Projektmål

400 kvinnliga jordbrukare ska utbildas i att producera grönsaker och spannmål

12 fältskolor upprättade för att instruera god miljöpraxis

80% ökning av produktion av grönsaker

12 hektar mark planterade för att återställa skog

Tillbaka till toppen

Utbildning för kvinnor för att bättre kunna möta klimatförändringarnas utmaningar

På Kuba är det traditionellt männen som tar sig an boskapsdriften och endast ett fåtal kvinnor driver egna gårdar.

Som offer för en utbredd diskriminering har kvinnorna inte samma resurser som männen och har inte heller kunskapen för att använda de tekniker som gör det möjligt för dem att hantera klimatförändringarnas påverkningar.

De är mer sårbara för torrperioder, som har en direkt inverkan på deras produktion av kött och mjölk, och därav deras inkomst. Genom projtektet förbättrar kvinnor både kvaliteten och volymen på sin produktion genom att etablera praxis bättre lämpade för att växa under perioder av torka. Detta inkluderar användandet av uthålligare arter av nötkreatur och variation i produktionen. De lär sig också att bättre underhålla sina gårdar och vara mer självständiga, något som bidrar till att förbättra deras position i samhället.

image d'illustration

CARE är ett internationellt nätverk som grundades 1945 för att bekämpa fattigdom och orättvisor. Kvinnor, som ofta är de mest utsatta offren för fattigdom, är huvudsaken i Care's arbete. ...Gå till webbplatsen

Läge

Projektmål

4 Kvinnliga bönder med 115 anställda

6 utbildningsprogram för kvinnor

2 nya och miljövänliga tekniker genomförda per gård

15% inkomstökning för kvinnor

Tillbaka till toppen

Hjälpa kvinnor med att utveckla ett miljövänligt lantbruk

I utkanten av Maputo, huvudstaden i Moçambique, är kvinnor de viktigaste producenterna av frukt och grönsaker. Men deras jordbruksmetoder, särskilt med tung användning av bekämpningsmedel och konstgödsel, hotas markens bördighet och miljön och medför negativa konsekvenser för kvinnorna.

För att förbrättra sina jordbruksmetoder behöver kvinnliga bönder vägledning till att etablera tekniska produktionsalternativ för att bättre ta till vara på miljö och hälsa. De behöver bland annat få utbildning i att tillverka och använda biologiska bekämpningsmedel och konstgödsel, samt att odla nya sorters frukt och grönsaker som främjar den biologiska mångfalden. De behöver också bidrag till att upprätta en egen kvalitetsmärkning som bekräftar att deras produktion är hållbar och inte skadar miljön, och som kan användas vid försäljning på gatan, lokala marknader och restauranger.

image d'illustration

ESSOR grundades 1992 för att hjälpa de fattigaste, speciellt bönder, med att skaffa medel till att förbättra sina levnadsvillkor på ett hållbart sätt. ...Gå till webbplatsen

Läge

Projektmål

240 utbildade kvinnliga bönder

1 kvalitetsmärke

10 ton med frukt och grönt sålt 2015

30% inkomstökning för kvinnorna

Tillbaka till toppen

Hitta andra och mer effektiva tillagningsmöjligheter för att skydda miljön och förbättra kvinnors levnadsvillkor

I Myanmar använder 90% av befolkningen ved eller kol när de lagar mat. Den höga användningen av ved och kol bidrar till avskogning i kombination med att det avges gaser som är skadligt både för hälsan och miljön. Kvinnorna är de som först och främst blir drabbade i och med att de står för matlagningen, och traditionellt sett är ansvariga för insamling av ved.

Projektet har som mål att hjälpa hushåll att lättare få tillgång till mer effektiva tillagningsmöjligheter, som ska reducera skogsavverkningen och utsläpp av skadliga växthusgaser. Vid hjälp till förbättrade tillagningsmöjligheter, kan kvinnorna lägga mindre tid på att samla ved och lägga mer tid på andra aktiviteter.

Lokala hantverkare ska utbildas i produktion och försäljning av förbättrade spisar och i sin tur skapas många lokala arbetsmöjligheter.

image d'illustration

GERES står för förnybar energi, miljö och solidaritet och har nästan 40 års erfarenhet inom miljöskydd och förbättring av folks levnadsvillkor. ...Gå till webbplatsen

Läge

Projektmål

150 000 hem med förbättrade matlagningsmöjligheter för kvinnor

55 lokala hantverkare och deras 150 anställda ska få nödvändig utbildning

30% reduktion av vedförbrukning

Tillbaka till toppen

Att skydda den biologiska mångfalden är en utmaning för flickor och kvinnor i alla generationer.

I Indien, ett av världens mest befolkade land, sker ekonomisk tillväxt ofta på beskostnad av miljö och biologisk mångfald.
Extrema väderförhållanden, såsom omfattande torrperioder och skyfall, drabbar befolkningen på landsbygden som är beroende av naturresurserna för sitt levebröd. I detta sammanhang är det viktigt att öka medvetenheten och utbilda lokalsamhället, speciellt barn och kvinnor, som utgör en central del i att bevara miljön och för att dom ska kunna föra vidare sin kunskap.

Extrema väderförhållanden, såsom omfattande torrperioder och skyfall, drabbar befolkningen på landsbygden som är beroende av naturresurserna för sitt levebröd. I detta sammanhang är det viktigt att öka medvetenheten och utbilda lokalsamhället, speciellt barn och kvinnor, som utgör en central del i att bevara miljön och för att dom ska kunna föra vidare sin kunskap.

image d'illustration

I över 30 år har projektet Solidarité stöttat fattiga på landsbygden genom hållbara utvecklingsprojekt i Afrika, Sydamerika och Asien. ...Gå till webbplatsen

Läge

Projektmål

160 kvinnor ska ges utbildning i hållbart jordbruk

20% ökning av kvinnor i jordbruksproduktionen

64 nya grönsaksodlingar

43 000 barn har fått utbildning i hur de ska värna om miljön